Mięso indycze budzi coraz większe zainteresowanie konsumentów ze względu na aspekt zdrowotny i przetwórczy, jego spożycie ulega zmianom z tendencją wzrostową.

Wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości, żeby ujrzeć zaprojektowane urządzenia i maszyny produkcyjne w zakładzie przemysłu spożywczego zanim one powstaną: Lissner Engineers + Architects pionierem innowacyjnego urządzenia 3D do projektowania

Z białek pochodzenia zwierzęcego mających duże znaczenie w przemyśle mięsnym należy wymienić białka mleka. W skład tych białek wchodzą frakcje białek kazeinowych oraz białka serwatkowe. Najważniejszą cechą białek mleka jest ich zdolność emulgująca i z tym związana zdolność zatrzymywania wody.

NAJNOWSZY NUMER: Mięsne Technologie 1/2020 (WIOSNA)

Zrzut ekranu 2020 05 12 o 12.23.51